Cabinet La tour de Vence

Agence mobiliére, Côte D'Azur

det franske ejendomsmarked adskiller sig fra det danske på en række områder. Alle handler skal berigtiges foran en notar, som også udfærdiger det endelige skøde for købers regning. Man skal derfor påregne 6-7% oven i købsprisen til stempel- og notaromkostning. Man køber som beset, dvs. der efter skødedato kun er ringe mulighed for at påberåbe sig erstatning for fx skjulte fejl og mangler. Sådanne spørgsmål skal være afklaret - evt. ved mæglerens mellemkomst - inden skøde-/overtagelsesdato.

Det er ejendomsmæglerens ansvar at bistå såvel køber som sælger ifm indgåelse af den endelige handel og De er - uanset De er køber eller sælger - garanteret en professionel og seriøs behandling. Cabinet La Tour de Vence er med en ansvarsforsikring på 900.000 kr. et anerkendt medlem af FNAIM.

Ejendomsmægleren forestår størstedelen af det praktiske i handelen, dvs. udfærdigelse af slutseddel, indhentning af tingbogsoplysninger, energimærknings-attest, el- og gasinstallations rapporter, attester for bly, asbest, termitter mv., skødeforberedelse hos notar, rådgiver om låneoptagelse, indhenter forsikringstilbud, bistår ved refusionsopgørelse, ændrer abonnementer/kontrakter vedr. el, vand, varme, telefon og alarm.